Powitanie

Dzień dobry , witamy w firmie Retourtax, Doetinchem, w Holandii.

Dlaczego Retourtax?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem zwrotu zagranicznego podatku VAT i nie wiecie jak to zrobić lub nie macie czasu i ochoty na uciążliwe kontakty z zagranicznymi urzędami podatkowymi, trafiliście Państwo na właściwą stronę interenetową.

Jak otrzymać zwrot podatku VAT z zagranicy?
Kwota zwrotu podatku VAT w różnych krajach może wynosić od 16% do nawet 25% wszystkich kosztów poniesionych przez Państwa w krajach Europy. Wystarczy przesłać nam oryginały zagranicznych faktur i rachunków, na których wyszczególniona jest kwota lub wartość (w %) podatku VAT. Na ich podstawie sporządzimy raport określający wysokość kwoty, o której zwrot mogą się Państwo ubiegać.

Zajmujemy się również odrzuconymi wnioskami, składając je do ponownego rozpatrzenia. Dlatego jeśli bez sukcesu próbowali się Państwo samodzielnie rozliczyć i chcieliby wnieść odwołanie od decyzji, mogą nam to Państwo zlecić. Przygotowujemy także niemieckie miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe (UST-Voranmeldungen & UST-Jahreserklärungen).

Jakie są korzyści z zatrudnienia Retourtax?

  • Ogromne oszczędności nakładów finansowych i czasowch (dzięki zleceniu nam „pracy papierkowej” unikniecie Państwo uciążliwego aczkolwiek niezbędnego przepływu dokumentów),
  • Brak potrzeby zaznajamiania się z zagranicznymi przepisami podatkowymi,
  • Dzięki naszej kompetencji i 24-letniemu doświadczeniu wiemy najlepiej jak odzyskać Państwa pieniądze. Poprzez włączenie naszego biura w proces mają Państwo pewność co do prawidłowości wypełnionych dokumentów,
  • Nasi pracownicy posługują się biegle wieloma językami obcymi: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, włoskim, holenderskim i polskim. Jest to niezbędne w celu komunikowania się z zagranicznymi inspektorami podatkowymi, którzy używają tylko własnego, ojczystego języka.
  • Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka finansowego: płacą nam Państwo tylko wówczas, gdy zwrot podatku jest zagwarantowany!!!

Jakie dokumenty wymagane są przy procedurze zwrotu podatku VAT?
Oryginalne (!) zaświadczenie o Numerze Indentyfikacji Podatkowej (NIP)
(wraz z tłumaczeniem w języku angielskim lub niemieckim, jeśli zaświadczenie wydane jest po polsku).

Dla każdego kraju, w którym chcecie Państwo złożyć swój wniosek potrzebne jest osobne zaświadczenie. Na przykład jeśli wnioskujecie o zwrot VAT-u w Holandii, Francji i Niemczech, potrzebne będą 3 oryginalne zaświadczenia (kopie nie są brane pod uwagę!).

•Oryginały (!) zagranicznych faktur i rachunków.
Tylko na podstawie oryginalnych dokumentów można ubiegać się o zwrot podatku. UWAGA! Tak zwane kopie potwierdzone notarialnie nie są honorowane przez żaden urząd skarbowy! Oczywiście po zakończeniu procedury, wszystkie dokumenty zostaną Państwu przez urząd skarbowy zwrócone!

Gdzie przesłać dokumenty?

Nasz adres:
European VAT refund office
RETOURTAX
Hofstraat 22
P.O. Box 355
7000AJ DOETINCHEM
HOLANDIA

Telefon: +31 (0)314-368936
Faks: +31 (0)314-368939
E-mail: info@retourtax.nl

Firma RETOURTAX jest zarejestrowana w Izbie Handlowej w Arnhem, Holandia, Numer Rejestracji: 09057723.


Comments are closed.