Commissie

Wij werken op No Cure – No Pay basis. Graag maken wij een afspraak met u om dit concept verder te bespreken.

Wij treden op als aansprakelijk vertegenwoordiger. Dit houdt in, dat, als er problemen zijn, de buitenlandse fiscale autoriteiten bij ons aankloppen, in plaats van bij u.

In het algemeen worden onze restitutieverzoeken binnen een half jaar gehonoreerd.

Eventueel rechtstreeks door u ontvangen correspondentie van buitenlandse belastingdiensten, dient omgaand aan ons te worden doorgezonden, met het oog op eventueel in te dienen bezwaarschriften (termijnen!).

Al onze verrichtingen geschieden op basis van onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Comments are closed.